VAKUUTUKSET

Jokaisella Keikauksen oppilaalla tulee olla oma vakuutus, joka kattaa harjoitusajat sekä mahdolliset esiintymis-, ja leirimatkat.