RYHMÄT

2-5-vuotiaat
Tunti koostuu n. 15 min. alkutarinasta, aiheena esim. Peppi, Muumit tms, jonka aikana lämmitelleään. Tarina vaihtuu aina kolmen kerran jälkeen. Lämmittelyn jälkeen on vuorossa sirkusrata, jossa harjoitetaan erilaisia sirkustaitoja esim. kiipeilemällä puolapuissa tai köysissö, roikkumalla renkaissa tai trapetsissa. Pyörittämällä vanteita tai heittelemällä palloja vaikkapa maaliin, harjoitellaan jonglöörauksen alkeita. Radalla voidaan myös tasapainoilla pallon päällä tai kipittää pitkin puomia. Myös rata vaihtuu uudeksi aina kolmen kerran jälkeen. Jokaiseen tuntiin sisältyy aina myös 1-2 leikkiä, joilla harjoitetaan klovnerian perustaitoja. Oppilaat harjoittelevat oman vanhemman tai muun aikuisen kanssa, jolloin aikuinen toimii lapsen avustajana kaikissa harjoituksissa. Tunnit ovat 45min pituisia.

6-10-vuotiaat
Tunnit koostuvat lämmittelystä, tekniikkaosuudesta ja sirkusradasta, jossa on 4-5 erilaista pistettä. Lämmittely perustuu vauhdikkaisiin leikkeihin. Tekniikkaosuudessa tehdään perusakrobatiaa, kärrynpyöriä, kuperkeikkoja, hyppyjä ym.permantoliikkeitä. Sirkusradalla harjoitellaan taas erilaisia sirkustaitoja 4-5 pisteessä, ilma-akrobatiaa erilaisilla trapetseilla, jonglöörausta esim. ilmapalloilla tai huiveilla, tasapainoakrobatiaa esim. käsinseisontatelineillä seisten tai pallon päällä kävellen. Tunnit ovat 45 min pituisia.

7-16-vuotiaat ja aikuiset
Tunnit koostuvat selkeästä ja tehokkaasta lämmittelyosuudesta venyttelyineen, perusteellisesta tekniikkaosuudesta eri pisteineen sekä ohjelman rakentamisen osuudesta. Kaikkiin tunteihin on sisällytetty myös jonkin verran leikkejä tai vaihtoehtoisesti ilmaisuharjoituksia . Tunnit ovat 60-90 min mittaisia.

Esiintyvät ryhmät

  • Keikauksessa toimii kaksi eri tasoista esiintyvää ryhmää, Kärrynpyörä ja Kieppi, jotka käyvät esiintymässä erilaisilla festivaaleilla sekä suomessa että ulkomailla.
  • Ryhmiin pääsyn edellytyksenä on joko useamman vuoden sirkusharjoittelu tai hyvät näytöt taidoista esim.telinevoimistelussa, rytmisessä voimistelussa tai vaikkapa tanssissa.
  • Ryhmiin voi päästä minkä ikäinen oppilas tahansa.
  • Esiintyvässä ryhmässä oppilailta edellytetään säännöllistä harjoituksissa käyntiä sekä tarkkoja poissaoloilmoituksia.
  • Ryhmäläisten tulee osallistua kaikkiin pakollisiin harjoituksiin.
  • Ryhmän oppilaan oletetaan myös olevan valmis lähtemään erilaisille festivaalimatkoille. Matkat jokainen oppilas maksaa itse, mutta matkat ovat yleensä mahdollisimman edullisia.
  • Esiintyvien ryhmien oppilaiden vanhempien toivotaan ottavan aktiivisesti osaa esim. näytösten tai esiintymismatkojen valmisteluun ja toteutukseen.
  • Mikäli olet kiinnostunut pääsemään johonkin näistä ryhmistä, ota yhteyttä Nina Nivaan tai ryhmien opettajiin.